Szkolenie

Intensywny kurs z blepharoplastyki powiek górnych

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z anatomią okolicy oczodołowej. Osoby szkolone nabędą umiejętności praktyczne w zakresie kwalifikacji pacjentów do zabiegu, jego samodzielnego przeprowadzenia oraz postępowania w przypadku powikłań.

Blepharoplastyka powiek górnych wykonywana jest w przypadku nadmiaru wiotkiej skóry. Jest zabiegiem szybkim, ze stosunkowo niskim ryzykiem powikłań, który może wzbogacić ofertę w Państwa gabinetach.


Kurs odbywa się w małych 4 osobowych grupach. Istnieje możliwość zapisów na kurs indywidualny (w tej kwestii prosimy o kontakt telefoniczny 501275655).


Data i godzina: 23.09.2023, 9.00-17.00

Czas: 8 godz.


Miejsce: Noa Clinic - Usługi Medyczne sp. z o. o.

Koszt: 9.500 zł


Warunki uczestnictwa: Aktywne Prawo Wykonywania Zawodu, opłacenie kosztów uczestnictwa.


Plan szkolenia:

9.00 – 9.30

Powitanie uczestników

1. Anatomia okolicy oczodołowej.
2. Procesy starzenia okolicy oczodołowej.
3. Odpowiednia kwalifikacja pacjenta.
4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
5. Przebieg zabiegu (film z komentarzem).
6. Zalecenia pozabiegowe.
7. Powikłania (jak ich uniknąć i jak sobie z nimi radzić).

11.30 -12.15

Przerwa kawowa

12.15 -14.15

Zabieg blepharoplastyki (aktywny udział dwóch uczestników)

14.15 -14.45

Przerwa lunch

14.45 -16.45

Zabieg blepharoplastyki (aktywny udział dwóch uczestników)

16.45 -17.00

Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Szkolenie poprowadzą:

Adam Kalecinski

Chirurg

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem, założyciel Noa Clinic. Ukończył kierunek lekarski na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Karierę rozpoczynał pod kierownictwem prof. Bogdana Łazarkiewicza, a także na Oddziale Chirurgicznym Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu.

I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1997 roku z wyróżnieniem. W tamtym czasie pracował też jako asystent doktora Henryka Knakiewicza w Prywatnej Klinice Chirurgii Plastycznej. Następnie odbył staż na Oddziale Chirurgii Plastycznej we Wrocławiu, a po uzyskaniu II stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej otworzył własny gabinet.

Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał podczas rocznego pobytu we Francji pod kierunkiem Profesora Pellerina w Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Lille, a następnie w latach 2004-2005 w szpitalu Oueen Elizabeth Welewyn Garden City w Londynie. Wiedzę z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej systematycznie pogłębia na licznych szkoleniach i kongresach na całym świecie, m.in. we Włoszech, USA, Singapurze, Francji.
Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Dermatochirurgii i Dermatologii Estetycznej, a także Rhinoplasty Society of Europe.

Nawal Matar

Chirurg plastyk

Absolwentka Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 2019 uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej, a od 2021 jest również specjalistą chirurgii plastycznej.

Przygodę z chirurgią rozpoczęła w Wielospecjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Leczenia Oparzeń. Kształcenie w dziedzinie chirurgii plastycznej odbyła w Klinice Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wiedzę oraz umiejętności praktyczne poszerza biorąc udział w warsztatach, kursach i zjazdach w kraju oraz za granicą, tak by móc jak najlepiej spełniać oczekiwania pacjentów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Rhinoplasty Society of Europe.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Przygotowanie teoretyczne

Praktyczne umiejętności

Nauka przez obserwację

Certyfikat

Dodatkowe informacje:

Warunki udziału:

 • Przesłanie na adres email: nataliachwascik@noaclinic.pl zgłoszenia potwierdzającego chęć udziału w kursie.
 • Aktywne Prawo Wykonywania Zawodu.
 • Opłacenie kosztów uczestnictwa.

Potwierdzenie zgłoszenia:

 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
 • Ilość miejsc ograniczona.
 • Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora.

Warunki rezygnacji:

 • Rezygnacja z udziału 3 tyg. przed wyznaczonym terminem kursu lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Noa Clinic – Usługi medyczne sp. z o. o.
 • Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres: nataliachwascik@noaclinic.pl.
 • Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.
 • Rezygnacja zgłoszona przed upływem 3 tyg. od daty kursu powoduje obciążenia w wysokości 10% wartości kursu.
 • Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 • W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby, wówczas zwracany jest koszt uiszczonej opłaty.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Intensywny kurs z blepharoplastyki powiek górnych

Szkolenia realizujemy we współpracy z firmą MAGNUS Medical

Zapisy

ZAPISZ SIĘ NA KONSULTACJĘ
Tak


501 275 655

Legnicka 56,
54-204 Wrocław

office@noaclinic.pl

Płatność za zabiegi:

 • Przelewem na konto:
  59 1440 1390 0000 0000 1433 9183